• DPMC Moderators: thegreenhand | tryptakid
  • Drug Policy & Media Coverage Welcome Guest
    View threads about
    Posting Rules Bluelight Rules
    Drug Busts Megathread Video Megathread

January 30 the Senate (Eerste Kamer) will discuss the partial blanket ban. Help convince them that the law is bad and they should block it. Here's a g

cyrilio

/r/Drugs Mod
Joined
Aug 26, 2018
Messages
26
Location
Amsterdam
In a few days the Eerste Kamer will vote on Tegengaan productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. If you're Dutch then please help by sending an email to one or more of these senators. the **deadline is Monday January 29, 2024 at 8 am**.

Wat kan de Eerste Kamer doen?
Een wetsvoorstel doorloopt een groot aantal stappen voordat het een wet is. Meestal dient de regering een wetsvoorstel in, maar ook leden van de Tweede Kamer kunnen het initiatief hiertoe nemen (een zgn. initiatiefvoorstel). De Eerste Kamer komt in het wetgevingstraject pas aan bod nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel niet meer wijzigen. Formeel kan de Kamer het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen.

Hier is en lijst met argumenten die je kan gebruiken:

1. de wet zal zijn beoogde doel niet halen. Het doel is namelijk: "*Het wetsvoorstel voegt een nieuwe lijst toe aan de Opiumwet: de lijst IA. Deze lijst bevat stofgroepen in plaats van individuele stoffen. Het gaat om stofgroepen waarvan de chemische structuur is afgeleid van een aantal middelen van lijst I van de Opiumwet. Door een generiek verbod in te stellen op deze stofgroepen, beoogt de regering om de* ***volksgezondheid te beschermen*** *en de handel in onder deze stofgroepen vallende middelen tegen te gaan.*", maar we hebben al een mechanisme om nieuwe stoffen toe te voegen aan de opiumwet. Een generiek verbod op honderden/duizenden middelen waarvan we niet weten wat de werking er van is staat niet in verhouding tot de vrijheden die burgers wordt afgenomen.
2. De wet is onduidelijk en vaag. Een gemiddelde burger kan niet achterhalen welke middelen wel of niet verboden zijn. Burgers moeten op een passende wijze worden voorgelicht over welke stoffen onder een verbod vallen. Dit moet met specifieke namen en geen vage omschrijvingen. Zie ook reactie van de Raad van State
3. in strijd is met de grondwet.
3. In hoeverre is het aannemelijk dat onbekende middelen vergelijkbare gezondheidsrisico’s kennen als verwante substanties die wel op lijst I van de Opiumwet staan? Zo ja, wat is hiervoor de chemische onderbouwing?
4. In hoeverre past deze wet in de huidige begroting? Is wel goed doorgerekend wat de kosten hiervan zijn op het politieapparaat en is dit te rechtvaardigen ten opzichte van wat het 'oplevert'. (Aangezien het aantal research chemical gebruikers zo extreem klein is, zijn de 300 miljoen euro per jaar aan extra kosten wel de moeite waard!?)
5. Veel respondenten zijn van mening dat onderhavig wetsvoorstel leidt tot inperking van de individuele vrijheid en tot criminalisering van de gebruiker van drugs.
6. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) meent dat het wetsvoorstel nadere doordenking behoeft. De NOvA heeft bedenkingen bij (1) de noodzaak van de voorgestelde generieke strafbepaling, (2) de reikwijdte van het wetsvoorstel in het licht van de constatering dat niet vaststaat dat de in de lijst IA opgenomen stofgroepen daadwerkelijk een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren in combinatie met de mogelijkheid bij AMvB nieuwe stofgroepen aan lijst IA toe te voegen, en (3) de hoogte van de strafbedreiging.
7. Deze wet is tegenstrijdig met de wens van het kabinet om de regeldruk te verminderen. Het onderhavige wetsvoorstel heeft gevolgen voor de regeldruk voor (zorg)instellingen, overheidslabs en fabrikanten en groothandelaren die een ontheffing zullen moeten aanvragen voor het in bezit mogen hebben van, dan wel verrichten van handelingen met middelen uit de voorgestelde lijst IA van de Opiumwet.
8. Het wetenschappelijke bewijs ontbreekt dat deze wet überhaupt zijn doel zal halen. We moeten evidence based werken en niet op onze onderbuik gevoelens.
9. zal dit verbod criminaliteit niet vergroten omdat meer stoffen illegaal worden? Nu betaald deze sector BTW, winstbelasting, etc. Na het verbod verliezen we die inkomsten en hebben we geen regie/controle meer.


In dit document staan nog een tiental suggesties om te benoemen in je mail naar de senatoren.

Wees vooral kort en bondig. Zet de lezer aan het denken. Hamer op het feit dat er al een mechanisme bestaat om middelen te verbieden als ze gevaarlijk blijken te zijn. De Opiumwet! We hoeven geen nieuwe ingewikkelde wet te introduceren, want met huidige wet kunnen ook nieuwe drugs toegevoegd worden. Deze wet vergroot regeldruk en kost extreem veel geld. Weegt dat op tegen de baten?

---

De volgende senatoren zijn het belangrijkst om te overtuigen want zij zullen waarschijnlijk voor stemmen tenzij we ze overtuigen dat niet te doen.

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

De email adressen van alle eerste Kamerleden kan je hier vinden. Je mag ze allemaal aanschrijven want uiteindelijk gaat het erom dat iedereen bekend is met de argumenten en er een discussie ontstaat waardoor er genoeg twijfel ontstaat over de haalbaarheid en effectiviteit van de wet. Een volledige lijst met email adressen kun je ook in deze reddit post vinden.
 
A blanket ban in The Netherlands would be devastating for the rc scene worldwide. Fun times seem to be over sometime next year. I don’t think that anything would help changing that.
 
Any convergence on which (classes of) compounds will actually fall under it? I’ve seen advertising some that I think is just a marketing scheme*, but I may be wrong. Believe AHCs are at least safe, only some very pernicious stims and fentalogues..? (didn’t even know they had them..), and ‘synthetic cannabinoids’, (which blows my mind is a thing if you’re living there.. why not just smoke weed/hash? :s) So I can actually get behind those (apart from the fact that they’ll prolly fall straight into the hands of the err… less regulated goods..) [*somehow, if you’re urgently want to get rid of your product quickly, you start a sale on a another set of compounds…?]
Anyways, stories about which and which won’t fall under it have been shifting quite a bit, as well as a date for some of them. Would be good to have some reliable news on it.
 
Top